Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Současnost

DOCENDO DISCIMUS

 

Současnost

Evropa a celý svět prochází v posledních letech rozsáhlými změnami. Tyto změny jsou založeny na rozvoji vědy a techniky a na ekonomickém růstu spojeném s dynamikou inovací posledních desetiletí. Z toho vyplývají větší nároky na přípravu a rozvoj lidských zdrojů. To vyžaduje neustálé obnovování znalostí, dovedností a získávání nových kvalifikací. Dalším klíčovým jevem, který ovlivňuje a bude čím dál více ovlivňovat úroveň vzdělávání je prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií. Nelze se proto divit, že přípravě lidských zdrojů věnuje rezort obrany značnou pozornost.

Vzdělávání se neomezuje jen na určité vstupní období života, ale jedná se o nekončící proces po celou dobu života, který neprobíhá jen formálně, prostřednictvím vzdělávacího systému, ale přispívají k němu veškeré získané zkušenosti a u vojáků získávané zejména v zahraničních vojenských i mírových misích. Zavedení konceptu celoživotního učení znamená hlubokou proměnu vzdělávacího systému.

Základem vojenského systému celoživotního vzdělávání v rezortu obrany jsou vojenské kariérové kurzy, které musí ke splnění kvalifikačních požadavků absolvovat každý vojenský profesionál. Součástí tohoto vzdělávání je i systém odborných, specializačních, zdokonalovacích a dalších vojenských kurzů, které rozšiřují profesionalitu každého vojáka.

Existuje propracovaný systém jazykové přípravy. V souladu s normou STANAG 6001 a koncepcí jazykové přípravy v rezortu Ministerstva obrany je organizována intenzivní výuka zejména anglického jazyka. Pro zvýšení schopností vzájemné komunikace se složkami NATO jsou pro příslušníky Armády České republiky organizovány Centrem jazykového vzdělávání na Univerzitě obrany jazykové kurzy. Výuka jazyků probíhá i u žáků a studentů vojenských škol. Úroveň jazykové způsobilosti personálu rezortu obrany se neustále zvyšuje. Příslušníci ozbrojených sil jsou schopni plnit úkoly v zahraničních v misích a působit i ve strukturách Severoatlantické aliance. Česká republika jako malý stát tak významně přispívá k interoperabilitě mezi státy NATO a EU. Proto stoupá i potřeba vzájemné srovnatelnosti vzdělanosti a připravenosti absolventů různých vzdělávacích systémů (např. v rámci programu Erasmus+).

  

  

Vzdělávací potřebě ozbrojených sil je přizpůsobena struktura vzdělávacích a výcvikových zařízení:

  • Univerzita obrany (3 fakulty, 1 vysokoškolský ústav a 3 vysokoškolská centra),
  • Vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze,
  • Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové,
  • Velitelství výcviku - Vojenská akademie (vojenská rezortní škola).​
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa