Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Default

Default

O výhodách a omezeních studia na vojenských školách

Hlavní ekonomickou výhodou vojenského studia na střední škole je plné materiální a zdravotní zabezpečení, ubytování zdarma, bohaté možnosti sportovního a kulturního vyžití, jistota profesního uplatnění v řadách příslušníků AČR. Možnost získání motivačního příspěvku. Po ukončení školy nemá absolvent žádný závazek vůči AČR. Absolventi mají možnosti širokého uplatnění v civilních institucích a firmách.

Hlavní ekonomickou výhodou vojenského studia na vysokých školách je plné materiální a zdravotní zabezpečení stejně jako u vojáků z povolání včetně měsíčního platu, jízdného k návštěvám rodiny, možnosti využití Fondu kulturních a ociálníc​​​​h potřeb, u vojáků ubytování zdarma. Studium je na náklady Ministerstva obrany ČR.

Omezující faktory vojenského studia na vysokých školách. Po řádném ukončení studia absolvent voják nastupuje k výkonu služby profesionálního vojáka podle potřeb armády na celém území ČR s omezenou možností vlastního výběru; při nedokončení studijního programu z vlastního rozhodnutí uhradí student Ministerstvu obrany ČR část nákladů vynaložených na jeho studium v příslušném časovém období.  Požaduje se disciplína, podřízení se vojenskému režimu a normám platným pro službu vojáků z povolání.

Níže jsou uvedeny jenom nejzákladnější informace o našich třech vojenských školách. Další informace lze získat na webových stránkách těchto škol; viz odkazy v pravém navigačním sloupci.

Univerzita obrany

Připravuje vojenské i civilní studenty na třech fakultách, odkazy viz navigační sloupec. Na Fakultě vojenského leadershipu v Brně, Fakultě vojenských technologií rovněž v Brně a Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.

K dalším výhodám studia, kromě výhod již zmínených, patří:

 • na internátech rychlé připojení na Internet, Wi-Fi připojení ve většině objektů,
 • výuka cizích jazyků po celou dobu studia,
 • k dispozici zdarma sportovní areál, posilovna, tenisové kurty, letní bazén a další zařízení,
 • možnost studia na zahraničních školách v rámci programu Erasmus,
 • u civilního studia zaměření studia na uplatnění absolventů ve prospěch bezpečnostního systému státu a obranného průmyslu.

Adresa školy: Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno.

  

  

Vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Připravuje v atraktivním, sportovním prostředí Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) tělovýchovné odborníky pro výkon služby ve funkcích tělovýchovných náčelníků vojenských útvarů, popř. učitelů tělesné výchovy ve vojenských školách.

K dalším výhodám studia na FTVS UK v Praze, kromě výhod již zmínených, patří:

 • spojení výkonu vojenských povinností a civilně-akademického prostředí FTVS UK významně usnadňuje adaptaci uchazečů na pozdější plně profesionalizovaný život vojáka,
 • během studijních, odborných praxí seznámení s prostředím a osobnostmi armádního vrcholového a reprezentačního sportu (ASC Dukla Praha),
 • možnosti získávání zkušeností i ve vybraných výcvikových zařízeních zahraničních armád (Belgie, Rakousko aj.),
 • diplom Univerzity Karlovy umožňuje plnohodnotné uplatnění ve sféře tělesné výchovy a sportu po ukončení dráhy profesionálního vojáka, bez potřeby rekvalifikace i pro civilní prostředí.

Adresa školy: Katedra vojenské tělovýchovy, José Martího 31,165 52 Praha 6.

  

  

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové ("Škola Československé obce legionářské")

Škola umožňuje mladým lidem získat úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání. Současně je připravuje pro další studium na vysokých vojenských školách. Žákem VSŠ a studen​tem VOŠ MO v Moravské Třebové se může stát každý, kdo splní podmínky přijímacího řízení. Absolventi VSŠ a VOŠ MO mají možnost studovat na všech fakultách Univerzity obrany nebo jsou přímo zařazováni k vojenským útvarům a zařízením.

K dalším výhodám studia, kromě výhod již zmínených, patří:

 • široké možnosti sportovního a kulturního vyžití,
 • žáci jezdí domů každý víkend (odjez je v pátek do 14:30, návrat v neděli do 21:30). V průběhu školního roku zůstávají pouze 2 – 3 víkendy na řízené pobyty ve škole v rámci reprezentace školy na veřejnosti.

Pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance AČR škola nabízí:

 • dálkové studium, které je zakončeno maturitní zkouškou,
 • kurzy výpočetní techniky, kde mají účastníci možnost získat certifikát ECDL.

Adresa školy: Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO, Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová.

  

  

Autoři podkladů: pplk. Ing. Viliam Beke (VSŠ a VOŠ MO); plk. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc. (KVT FTVS UK); pplk. RSDr. Vladimír Šidla, CSc. (UO)

Vojenská škola v Moravské Třebové
je i školou:

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Tweetujeme
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Jsme na Facebooku
 • Webová alba Picasa